Regnskabs konsolidering

Modsat budgettering så er regnskabs konsolidering en knap så fleksibel størrelse, da man er underlagt lovgivningen. Det giver dog den fordel, at det er en mere styret proces, men der er dog stadig metode frihed til, hvordan man kommer hen til det endelige mål.

Uanset hvordan man vælger at tilgå et projekt omkring implementering af et regnskabs konsoliderings system, så er det altid en god ide at få sin eksisterende proces dokumenteret. Til trods for at rutinerne er dybt indarbejdet, så giver det et bedre overblik. Desuden får alle samme forståelse for processen også ned i detaljen. Derudover giver det muligheden for at se, om man kan fase opdele processen, hvilket igen giver mulighed for en bedre styring af en eventuelt implementering, da det så er overskuelige delprocesser, man implementerer.

Nedenstående er et eksempel på, hvordan processen kan dokumenteres.

konsolideringsproces.jpg 

Jeg har hjulpet firmaer med at sætte regnskabs konsolidering op i Oracle HFM og SAP BPC. Om det er det ene system eller det andet, gør ikke at processen er anderledes.

Jeg kan hjælpe jer med at:

  • Afdække og dokumentere konsolideringsprocessen
  • Sætte konsolideringen op i ovennævnte systemer
  • Komme med anbefalinger til, hvis systemerne kan understøtte processerne bedre
bubble