Eller noget helt fjerde?

Udover, at jeg har arbejdet tæt sammen med økonomi afdelinger i mine adskillige projekter, så kan succesfulde implementeringer aldrig lykkedes uden et lige så tæt samarbejde med IT. Jeg færdes derfor lige så naturlig i IT afdelinger.

Jeg har haft et enkelt projekt, hvor jeg skulle afdække, hvilke systemer nogle datterselskaber anvendte, og om koncernens standard systemer kunne erstatte nogen af de lokale systemer.

Så tag endelig kontakt hvis I har nogle spændende projekter i snitfladen mellem IT og økonomi, også selv om det ligger mere over i IT området.

Jeg vil dog tillade mig, at melde klart tilbage, hvis det ligger for langt fra mit kompetence område.

bubble