Budget og BI

Budget er som oftest en kompleks størrelse, da man forsøger at spå om fremtiden. Der findes ikke nogen facitliste med, hvordan man ligger det rigtige budget. Der findes derimod en masse metoder og trends, man kan følge. I min optik er der ikke nogen, der mere rigtig end andre. I forhold til det værktøj, man vælger, bør man have fokus på, at det er fleksibel nok til at kunne håndtere de metoder, man budgetterer ud fra. Ideelt set bør systemet være fleksibelt nok til at kunne håndtere et budgetterings metode skift. Eksempelvis hvis en virksomhed vælger at gå fra en traditionel budgettering til en beyond budget budgettering, eller hvilken som helst anden tankegang for den sags skyld.

Jeg har som sådan ikke nogen præferencer for, om man vælger den ene eller den anden tankegang, når man budgetterer. Det er individuelt, hvad der passer til den enkelte virksomhed og dens interessenter.

Det vigtigste, inden man starter med at sætte et budget system op, er, at man har styr på processerne omkring budgetlægningen, ellers risikerer man at sætte et system op, der ikke understøtter processen. Det vil alt andet lige fordyre implementeringen af et nyt budgetsystem.

Når jeg hjælper firmaer, så sikrer jeg mig, at processen er afklaret, inden implementeringen starter. Hvis ikke er første fase af projektet en afdækning af budgetprocessen i forhold til, hvem der gør, hvad og hvornår. Til trods for at der bliver brugt noget analyse tid på dette, inden man begynder at se et system blive formet til, så er dette givet rigtig godt ud. En af grundene er, at det allerede er her, man kan få indblik i ting, der kan optimeres og gøres nemmere. Man bør også evaluere processer og systemer efter en - to budgetterings runder, for at se hvad virker, og hvad virker ikke. Det er en kontinuerlig proces, at man engang imellem bevæger sig op i helikopteren og evaluere sine processer og systemer med kritiske øjne. Min oplevelse er dog, at dette sjældent bliver prioriteret.

I forhold til værktøj så har jeg implementeret en lang række budgetløsninger igennem de sidste 5 år baseret på SAP BPC. Min erfaring siger, at det er fleksibel nok til at kunne håndtere en bred pallette af budgetterings måder, og kan justeres til, hvis der ændres praksis.

En anden fordel ved SAP BPC er, at den findes til to platforme, hvor SAP’s egne NetVeawer er den ene, og Microsoft er den anden. Umiddelbart henvender NetVeawer versionen sig til store kunder, der kører SAP, som ERP system eller påtænker at gøre det, hvor Microsoft platformen typisk henvender sig til mindre firmaer.

Jeg ser BI som en naturlig del eller forlængelse af budgetteringen. I mange af de projekter jeg har haft omkring budgettering, har budgettet været en integreret del af BI.

Jeg kan hjælpe jer med at:

  • Afdække og dokumentere processerne omkring budgetteringen
  • Sætte budgettet op i SAP BPC
  • Komme med anbefalinger til, hvis systemet kan understøtte processerne bedre
  • Give et indspark til BI strategien, eller hvordan I kommer videre med den, I har.
bubble